100. lecie niepodległości

Obecnie w centrum Wisły można obejrzeć dwie wystawy plenerowe na których pojawia się postać bpa Juliusza Burschego. Obie związane są z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pierwsza, "Ewangelicy Niepodległej" przedstawiająca sylwetki znanych ewangelików zaangażowanych w walkę o wolność i niepodległość. Tablice informacyjne zawieszone zostały na ogrodzeniu wokół kościoła ap. Piotra i Pawła w centrum miasta. Więcej informacji znaleźć można tutaj.

Danuta Szczypka - przewodnicząca zespołu Diecezji Cieszyńskiej ds. obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości o wystawie:

„Ewangelicy narodowości polskiej aktywnie włączyli się w walkę o odzyskanie niepodległości Rzeczypospolitej, a następnie w jej odbudowę i rozwój. Największe zaangażowanie widać było na Śląsku Cieszyńskim, a także w Warszawie, gdzie znaczącą rolę odegrał ks. Juliusz Bursche. Na Śląsku Cieszyńskim wydarzenia 1918 roku i w latach następnych były ukoronowaniem rozwijającego się od połowy XIX wieku ruchu narodowego, w którym niebagatelną role odegrali ewangelicy m.in. Paweł Stalmach i ks. Franciszek Michejda. Ewangelicy służyli w Legionie Śląskim, a najwybitniejszym ich przedstawicielem był Jan Łysek, nauczyciel pochodzący z Jaworzynki. Ewangelicy współtworzyli Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego, która powstała jeszcze przed zakończeniem wojny i była pierwszą, niezależną polską władzą na ziemiach zamieszkałych przez Polaków. Ks. Juliusz Bursche cieszący się dużym autorytetem i mający poparcie większości duchownych narodowości polskiej włączył się w działania polityczne mające na celu m.in. przyłączenie Śląska Cieszyńskiego, Prus Wschodnich, Górnego Śląska, Wielkopolski i Pomorza do Polski. W działania te zaangażowali się także m.in. prof. Józef Buzek, ks. Karol Kulisz, ks. Józef Mamica.”

Druga wystawa to "Wisła w drodze do niepodległości", w Bibliotece w Wiśle jest ona również dostępna w formie katalogu.  

DSC_4247 KopiowanieJPG
DSC_4241 KopiowanieJPG
DSC_4242 KopiowanieJPG

DSC_4254 KopiowanieJPG

DSC_4252 KopiowanieJPG

DSC_4257 KopiowanieJPG