Konferencja o bp. Juliuszu Bursche

23 listopada 2018 r. odbyła się w Warszawie konferencja o Biskupie Juliuszu Bursche.

100-lecie niepodległości Polski to okazja by przyjrzeć się tym, którzy przysłużyli się odbudowie odrodzonej Rzeczpospolitej. Na niwie Kościołów ewangelickich taką postacią jest niewątpliwie bp Juliusz Bursche, generalny superintendent, a później Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Okazją do naukowego przyjrzenia się postaci bp. Juliusza Burschego stała się konferencja „Biskup Juliusz Bursche w 100-lecie niepodległej Rzeczpospolitej” zorganizowana 23 listopada 2018 r. przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Warszawie.

Konferencja wpisała się w dwudniowe obchody poświęcone postaci bp. Juliusza Burschego w dniach 23-24 listopada w Warszawie, w ramach których zaplanowano także nabożeństwo pamięci bp. Juliusza Burschego, które odbędzie się w sobotę, 24 listopada 2018 r., o godzinie 11:00 w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy przy Pl. Małachowskiego 1 w Warszawie, po którym zaplanowano jest uroczystość połączona ze złożeniem ziemi z miejsca pochówku urny bp. Burschego (cmentarz komunalny przy Humboldtstrasse w Berlinie Reinickendorf) w jego symbolicznym grobie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. Młynarskiej w Warszawie. 

Konferencja zgromadziła przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich, przedstawicieli władz samorządowych, środowiska naukowego, organizacji pozarządowych oraz członków rodziny bp. Juliusza Bursche. W konferencji wzięli też udział goście z Niemiec zaangażowani w badania nad postacią bp. Juliusza Burschego oraz jej upamiętnienie, a także przedstawiciele Ewangelickiego Kościoła Berlina Brandenburgii i Śląskich Dolnych Łużyc. Konferencję otworzyli wspólnie biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Jerzy Samiec, proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Warszawie ks. Piotr Gaś oraz JM Rektor Akademii ks. prof. ChAT dr hab. Bogusław Milerski. 

W pierwszej sesji, moderowanej przez bp. prof. ChAT dr. hab. Marcina Hintza, przedstawiono trzy wystąpienia. W pierwszym prof. dr hab. Juliusz Gardawski (Szkoła Główna Handlowa), prawnuk bp. Juliusza Bursche, przedstawił historię rodziny Burschów ukazując na jej tle postać przyszłego superintendenta generalnego i biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W drugim z wystąpień prof. dr hab. Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański) przyjrzał się historii ks. bp. Juliusza Burschego w czasie I wojny światowej, przedstawiając, co na temat jego postaci w tym okresie wiemy, czego zaś nie i co jest powodem naszej niewiedzy. W trzecim z wystąpień prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) podjął pytanie: „Bursche – polityk czy duchowny?”. 

W sesji drugiej, moderowanej przez prof. dr. hab. Tadeusza J. Zielińskiego, także zaprezentowano trzy wystąpienia. Prof. dr hab. Wojciech Morawski (Szkoła Główna Handlowa) przedstawił kontekst działalności ks. bp. Juliusza Burschego w dwudziestoleciu międzywojennym w wystąpieniu pt.: „Narodowa Demokracja wobec wielokulturowości Rzeczpospolitej”. W kolejnym wystąpieniu prof. UWM dr. hab. Grzegorz Jasiński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) przedstawił mazurskie wątki działalności ks. bp. Juliusza Burschego. Sesje zamknęło przedłożenie prof. dr. hab. Karola Karskiego (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) poświęcone było działalności ks. bp. Juliusza Burschego na międzynarodowej arenie ekumenicznej.

Źródło: luteranie.pl