Kwartalnik "Luteranin" w ramach obchodów Ewangelicy Niepodległej

Najnowszy numer kwartalnika „Luteranin” przedstawia szczegółowo projekty przygotowywane w ramach obchodów Ewangelicy Niepodległej, które organizuje Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

„Luteranin” relacjonuje uroczystość otwarcia wystawy opisującej sylwetki znanych ewangelików zaangażowanych w proces walki o odzyskanie niepodległości przez Polskę. Redakcja prezentuje też kalendarz kolejnych imprez mających uczcić 100-lecie wolności.

Na okładce pisma znajduje się odpis protokołu ze spotkania odbytego 20 grudnia 1918 r. w Cieszynie, pomiędzy superintendentem generalnym ks. Juliuszem Bursche a proboszczami i kuratorami parafii księstwa cieszyńskiego. Prowadziło to do uroczystego połączenia parafii ewangelickich ziemi cieszyńskiej z Kościołem ewangelickim z siedzibą w Warszawie.

Innym wiodącym tematem w wakacyjnym numerze jest woda. To nawiązanie do hasła roku: "Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota (Obj 21,6)."

„Luteranin” jest kwartalnikiem parafii ewangelickich w Wiśle (Centrum, Czarne, Głębce, Jawornik i Malinka) oraz Istebnej. W skład redakcji wchodzą: ks. Waldemar Szajthauer, ks. Tadeusz Byrt, ks. Zdzisław Sztwiertnia, ks. Leszek Czyż, ks. Alfred Staniek, ks. Łukasz Ostruszka, ks. Marek Michalik i Lidia Czyż.

Czasopismo można nabyć w parafiach lub w księgarni ap. Piotra w Wiśle.

 

leglej/