O biskupie Bursche w kościele św.Trójcy

Zapraszam do wysłuchania kazania ks. proboszcza Piotra Gasia  wygłoszonego w czasie nabożeństwa w kościele Św.Trócjy w Warszawie 16 września. Tego dnia wspominano tragiczne wydarzenia z 16 września 1939 roku, kiedy kościół po bombardowaniu przez Luftwaffe doszczętnie spłonął. Ksiądz Gaś przywołał również postać biskupa Burschego, cytując obszerny fragment z jego kazania, które wygłosił w maju 1932 roku, z okazji 150. lecia poświęcenia warszawskiej świątyni.