O rodzinie Bursche na wystawie w Muzeum Śląskim

Do końca kwietnia br. w Muzeum Śląskim można obejrzeć wystawę pt. „Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”. Jak można przeczytać w opisie:

"Wystawa (...) akcentuje bogatą, 500-letnią tradycję kościoła reformacyjnego w regionie. Skupienie uwagi na Kościele ewangelicko-augsburskim służy pobudzeniu refleksji nad obecnością ewangelików na Śląsku i przybliża ich tożsamość wyznaniową. Ruch reformacyjny połączył działalność religijną z powszechną edukacją, wpłynął na architekturę sakralną oraz muzykę, spopularyzował też druk.

Punktem wyjścia do narracji wystawy jest religia jako duchowe odrodzenie, na którym opierają się inne wątki życia, jak kształtowanie postawy obywatelskiej, kultywowanie tradycji, rozwój języków narodowych, dbałość o edukację, kulturę duchową i materialną. Tematyczne moduły wystawy („Duchowość”, „Edukacja”, „Tradycja”, „Społeczeństwo i polityka”, „Kultura”) są zaaranżowane przestrzennie w nawiązaniu do ważnego symbolu protestantyzmu – róży Lutra. Tytuł wystawy pochodzi z wypowiedzi Marcina Lutra: „Wszystko, co się osiąga na tym świecie, osiąga się przez nadzieję”.

Część ekspozycji poświęcona jest rodzinie Bursche. Więcej informacji tutaj:
https://muzeumslaskie.pl/pl/wystawy/osiaga-sie-nadzieje-kulturowe-dziedzictwo-reformacji-slasku/

W ramach wydarzenia towarzyszącego wystawie 20 lutego, czyli w 76. rocznicę tragicznej śmierci bpa Burschego, odbędzie się w Muzeum projekcja filmu pt. „Bp Bursche – postać i dzieło”, autorstwa Wiesława Głowacza, z archiwum TVP Katowice". Po pokazie odbędzie się dyskusja z autorem. Więcej informacji na temat na stronie:
https://muzeumslaskie.pl/pl/kalendarium/bp-bursche-postac-dzielo/