Prezydent Duda o biskupie Bursche

W piątek 27 października, podczas jubileuszowej sesji Centralnych Obchodów 500-lecia Reformacji na Zamku Królewskim, część swojego wystąpienia prezydent Andrzej Duda poświęcił biskupowi Bursche:

"Chcę w tym miejscu szczególnie wspomnieć postać ogromnie zasłużoną dla Rzeczypospolitej – człowieka duchownego, wielkiego myśliciela, którego z pewnością możemy nazwać jednym z twórców II Rzeczypospolitej, bo także i do tego przyczynił się swoim staraniem o granice Rzeczypospolitej, nieustannym trudem dla odrodzenia Polski. Myślę o wielkiej, wspaniałej postaci bpa Juliusza Burschego. Można bez przesady powiedzieć, że ten zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce był zarazem ‒ jak wspomniałem – nie tylko twórcą, ale do ostatniego swojego tchnienia także obrońcą II Rzeczypospolitej, tej Rzeczypospolitej Przyjaciół.

Podczas konferencji pokojowej w Wersalu zabiegał o przyłączenie Śląska Cieszyńskiego i Górnego do naszego odrodzonego państwa. Angażował się też w akcję plebiscytową na Mazurach. Został zamęczony przez hitlerowców za wierność Polsce ‒ za to, że nie chciał się jej wyrzec. Do dziś nie znamy miejsca jego pochówku, ale oddajemy mu cześć przy symbolicznym grobie na cmentarzu ewangelickim w Warszawie. I wierzę w to głęboko, że na zawsze zachowamy go we wdzięcznej pamięci wśród panteonu bohaterów Rzeczypospolitej. "

Całość wystąpienia prezentanta Dudy dostępna jest tutaj:

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,305,wystapienie-prezyde...