Raport z poszukiwań

W zeszłym roku doszło do historycznego odnalezienia dokumentów wskazujących prawdopodobne miejsce złożenia prochów bpa Juliusza Burschego, o czym poinformowano w specjalnym oświadczeniu z 18 grudnia 2017 r. Rodzina i potomkowie biskupa z pomocą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz Ewangelickiego Kościoła Krajowego Berlina-Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc, powzięli kroki aby zweryfikować zawarte w odnalezionych dokumentach informacje. Wolą rodziny jest aby w przypadku odnalezienia urny z prochami, sprowadzić ją do Ojczyzny i pochować na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie przy ul. Młynarskiej, gdzie obecnie znajduje się obecnie symboliczny grób bp. Juliusza Burschego.

W dniu 9 lutego br. na terenie cmentarza Berlin-Reinickendorf przy Humboldstraβe 74 odbyły się dwa nieinwazyjne badania gruntu. Obszar poszukiwań został wyznaczony poprzez nałożenie historycznego planu kwater cmentarza, z oznaczonym miejscem zakopania urny, na plan współczesny, czego dokonał Urząd Dzielnicy Berlin-Reinickendorf. W pierwszej kolejności badanie metodą magnetyczną przeprowadził Tomasz Herbich z Laboratorium Bio- i Archeometrii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Następne badanie georadarem wykonał Cornelius Meyer z firmy Eastern Atlas GmbH & Co. KG, Berlin.

DSC_2101 KopiowanieJPGMimo licznych anomalii zakłócających wyniki badań ostatecznie specjalistom udało się wskazać miejsce, gdzie na głębokości ok. 80-100cm może znajdować się poszukiwana urna. Protokół z poszukiwań został podpisany przez przedstawicieli rodziny oraz pozostałe  obecne osoby:

· ks. Marion Gardei, Kościół Ewangelicki Berlina-Brandenburgii-śląskich Górnych Łużyc, Pełnomocnik ds. Kultury pamięci

·   Rüdiger Zech, Dyrektor ds. powierzchni zielonych, Urząd Dzielnicowy Berlin-Reinickendorf

·   Elke Heritz, Zarząd Cmentarza Publicznego, Berlin-Reinickendorf

Wszystkim zaangażowanym osobom rodzina bardzo dziękuję za bezinteresowną pomoc, dzięki której udało się 9 lutego przeprowadzić badania na cmentarzu Berlin-Reinickendorf.

DSC_2201 KopiowanieJPG