"W Cieszynie świętowano niepodległość"

"28 października 2018 r. w kościele Jezusowym w Cieszynie odbyło się uroczyste, dziękczynne nabożeństwo z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przyłączenia Diecezji Cieszyńskiej do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
(...)
Podczas uroczystego nabożeństwa, nawiązującego do tych wydarzeń, kazanie wygłosił Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. Jerzy Samiec. Nawiązał do wydarzeń sprzed stu lat i przypomniał dzieje Śląska Cieszyńskiego: "Śląsk Cieszyński nigdy nie był pod zaborami, bo już XIV wieku stał się lennem królów czeskich, a później przeszedł pod panowanie Habsburgów. To także w tym miejscu od czasów Reformacji zakorzenił się luteranizm. Ewangelikami stali się rdzenni mieszkańcy tego regionu. W ten sposób polskość złączyła się z ewangelickim wyznaniem wiary. Zjednoczenie tych czynników ugruntowały prześladowania religijne wynikające z panowania katolickich Habsburgów. Już w połowie XIX wieku ewangelicy zaczęli prowadzić uświadamianie narodowe ludności księstwa cieszyńskiego. Co w efekcie w okresie I wojny światowej i zaraz po jej zakończeniu spowodowało silne dążenia do przyłączenia się do odradzającej Polski".

Bp Samiec wspominając postaci związane z dziejami ewangelicyzmu w Polsce podkreslił, że osoby takie jak ks. Leopold Otto, ks. Franciszek Michejda, ks. prof. Jan Szeruda, bp Juliusz Bursche i ks. Karol Kulisz łączyła przede wszystkim głęboka wiara i wynikające z niej zaangażowanie społeczne. To dla nich Bóg był "jedyną osobą, która zna odpowiedzi na wszystkie nasze pytania, wątpliwości, która zna przyszłość i konsekwencje decyzji, czy podjętych kroków, jedyną osobą, która może zmieniać rzeczywistość". Biskup Kościoła podkreślił, że pytając współcześnie dokąd mamy pójść, albo jaką mamy przyjąć postawę nadal możemy szukać odpowiedzi w Bogu i Jemu możemy zaufać. "

Źródło: Luteranie.pl