Wiślanie na uroczystości w Warszawie

Niedawno, bo 20 lutego, minęła 72. rocznica śmierci biskupa Juliusza Bursche. Symboliczny grób biskupa znajduje się na Cmentarzu Ewangelickio-Augsburskim w Warszawie przy ulicy Młynarskiej (o poszukiwaniach miejsca pochówku prochów zwierzchnika Kościoła pisaliśmy  tutaj).

Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej płyty oraz jej poświęcenia miała miejsce 31 października 1959 roku, czyli ponad 17 lat po tragicznej śmierci bpa Bursche. O wydarzeniu, w małej notatce, informował m.in. tygodnik „Stolica” (nr 46, 1959). Na załączonym do artykułu zdjęciu widać sporą grupę zgromadzonych na uroczystości osób, w tym „przedstawicieli władz oraz duchowieństwa”.

Stolica str4 1959 nr 46 15 XIPNG

Na innym zachowanym zdjęciu z tej uroczystości widać 4-osobową delegację z Wisły. Górale ubrani są w tradycyjne stroje i trzymają wieniec z szarfą na której widnieje czytelny napis:

Niezapomnianemu Biskupowi, Wielkiemu Przyjacielowi Wisły w Dowód Czci i Hołdu Parafia Wiślańska.

 Dzięki pomocy pani Danuty Szczypki udało się zidentyfikować część z nich. W pierwszym rzędzie od lewej stoją: Emilia Podżorska po mężu Poloczek (z "Koliby" Partecznik), Michał Bujok (działacz m.in. Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej, prowadził bibliotekę związkową) oraz Paweł Cieślar. W drugim rzędzie widoczny jest z kolei ks. Artur Gerwin z Cieszyna, stoi jako drugi od lewej strony. Co ciekawe na kadrze uwieczniony został także operator, prawdopodobnie z polskiej Kroniki Filmowej.